:: SeCoSec | Patenti | Sustav kvalitete | Nagrade | Shacko | Kupci | Kontakt ::

 


:: tehničke specifikacije | područje i način primjene | distribucija i pakiranje ::

 

Proizvođač prati put svake plombe kroz sve faze proizvodnje, kontrole, pakiranja i isporuke. Dio tih informacija vidljiv je na naljepnici paketa, gdje je pregledno naveden sadržaj paketa i sve zajedničke karakteristike plombi (raspon numeracija, model, boja, specifične oznake i sl.).
Praćenjem svih faza proizvodnje (npr. evidencija osoba u proizvodnji, kontroli i pakiranju) SHACKO osigurava i garantira sigurnosnu komponentu plombe koja je u proizvodnji ovakvih proizvoda vrlo značajna, kao i garantiranje jednoznačnosti (neponavljanja). Proizvodnju sigurnosne plombe možemo porediti s proizvodnjom novčanica.
Sve to ovaj proizvod čini apsolutno sigurnim i lako primjenjivim.


Osnovno pakiranje sadrži 1000 komada u jednoj boji, tj. 40 vakumata ("kadica") sa po 25 plombi u prozirnom pakiranju. Svako pakiranje nosi naljepnicu sa serijom plombi koju sadrži. Osnovno pakiranje ujedno je i minimalna količina za isporuku.
Prema želji, plombe se isporučuju sa žicom duljine 140mm ili bez nje. U dogovoru sa klijentom detaljno se definiraju i oznake na plombi, poput logotipa urezanog laserom ili markice.

Vakumat (kadica) sadrži 25 plombi: po 5 u 5 redova. Obrub oko ležišta pojedine plombe perforiran je za otvaranje kidanjem, dakle na način da naknadno zatvaranje nije moguće.Ispod svake plombe nalazi se traženi broj RADNIH naljepnica (najčešće jedna do dvije) izrađene na kvalitetnom papiru. Radna naljepnica sadrži jedinstveni serijski broj (bar-code) identičan onome na pripadajućoj plombi kao i logotip naručioca.

Za lakše zaduživanje i svaka kadica u gornjem desnom uglu nosi tzv. NAZIVNU naljepnicu. Nazivna naljepnica prikazuje seriju plombi koju dotična kadica sadrži. Na ovakav način specifikacije izbjegnute su sve namjerne i nenamjerne pogreške u zaduživanju i korištenju sigurnosnih plombi.

Sami oblik i veličina kadice prilagođeni su veličini A4 papira (210x297mm), sa dodanim krilom na gornjoj strani (20mm) i perforiranim rupama za nošenje u standardnim fasciklama ili registratorima.
Debljina kadice je 10mm.

Prije početka proizvodnje sa klijentom se dogovaraju detalji vizualne identifikacije poput: boje, logotipa, serije plombi, naljepnica i markica.
Minimalna količina za jednu boju je 1000 komada tj. jedno osnovno pakiranje. Klijent je dužan dostaviti logotip koji će se laserski urezati na svakoj plombi (može se skenirati sa memoranduma, vizit-karte ili može biti u digitalnom obliku). Konačnoj proizvodnji pristupa se tek kada naručioc odobri sve detalje vizualne identifikacije (skica prototipa se šalje faksom, e-mailom, poštom...).

Kompletna proizvodnja odvija se unutar našeg proizvodnog pogona, a automatizacijom i vrhunskom organizacijom u mogućnosti smo ispoštovati čak i znatno velike serije unutar kratkih rokova, u što su se uvjerili naši brojni klijenti.

 

.:: na početak | SeCoSec | Patenti | Sustav kvalitete | Nagrade | Shacko | Kupci | Kontakt ::.